ก้อง ห้วยไร่ - เบลล์ ขนิษฐา เต้นหน้ารถแห่จอบฟ้อน หน่วยที่ 2【งานบวชน้องชาย เบลล์ ขนิษฐา】