Đừng Như Thói Quen - Ngọc Duyên (Sara) & Anh Quân (Jaykii)