NANAY, GUSTONG IPAALAGA ANG APAT NA ANAK SA KANYANG MISTER, PANOORIN NANG MALAMAN ANG DAHILAN!